Anktartiszi Klán

A Déli sarkkörre bizonyos időközönként (általában száz évenként) a ragadozók egyik, az ősi rituálékat követő klánja eljár, hogy egy véres, ám szükséges ceremóniát hajtsanak végre, a beavatási próbát, és magát a beavatást. A rituálé lényege, hogy a ragadozóknak meg kell ölniük egy idegent (megjegyzés: az emberek kétszáz év múlva xenomorphnak nevezik el a fajt), mely után már emberi és egyéb fejlett fajok trófeáit is begyűjthetik.

Ennek a helyszíne, az utolsó ismert ragadozók által felépítetett piramis, mélyen a jégpáncél alatt.

Földi idő szerint 2004. október 10-én, három beavatatlan ragadozón volt a sor, hogy bizonyíthassák rátermettségüket, bátorságukat és harci tudásukat. Klánjukkal együtt érkeztek a Földre hatalmas, ősi hajójukon, melynek komputere már jóval az orbitális pálya megközelítése előtt aktiválta a jég alatt lapuló piramist.

Miután elérték a bolygót, és a komputer felmérte a terepet, és a plazmaágyú utat vájt a piramishoz. Eztán kivárták, míg a gazdatest jelöltek aktiválják a csapdát, mely felébreszti a királynőt. A ragadozóknak ekkor kezdődött el a vadászat.

Miután az anyahajó megközelítette a vadászfalut, három leszálló kapszulát eresztett a célterület közelébe. Ezekben utaztak a beavatatlanok.

Mivel beavatatlanok voltak, így, bár embert ölhettek önvédelemből, azok testrészeit nem gyűjthették be trófeaként.

Folyamatosan figyelemmel kísérték a piramisban folyó eseményeket műszereik segítségével, ám még így sem tudtak időben a vadászterületre érni.
Balszerencséjükre az emberek elorozták előlük vállágyúikat, ennek folyamán az idegenek életre keltek. Az ifjoncok nehéz helyzetbe kerültek, mivel rituáléjuk fontos tartozéka volt a vállágyú. Így kénytelenek voltak azokat előbb visszaszerezni, hogy aztán megkezdhessék a beavatás szertartását.

A beavatatlanok mindhárman teljes mellvértet hordtak, testüket háló fedte, váll, és karpáncélt, lábszárukat, és külső combjukat szintén páncéllemezek védték. Maszkjaik mind különböztek, díszítésben egyediek. Ágyékvédő lemezeiket a derékövön rögzítették.

 

Kelta /Celtic/

 

Feltehetően a három beavatatlan közül vagy a legidősebb, vagy a legerősebb. Viselkedését megfigyelve vezéregyéniségnek tűnik, ám egyben hirtelen haragú is. Felszerelései közt megtalálható egy 3D-s holografikus megjelenítővel, amin át - valószínűleg az űrhajójuk közvetítésével - figyelemmel tudja kísérni a piramisban folyó eseményeket. Fegyverei hagyományosak, csuklópenge, lándzsa, hálóvető és egy szertartási tőr. Nyakában három földön kívüli lény koponyájából készült füzért hordott.

 

 

Sebhelyes /Scar/

 

A megfigyelések alapján egyik legagresszívebb ragadozó a három közül. Minden esetben ő támad először, és nem általik elválni társaitól. Állhatatosan követi prédáját. Igyekszik betartani a vadászat szabályait, imigyen nem gyűjti be az általa leölt emberek testrészeit trófeaként. Ruházata egyetlen dologban tért el társaiétól, éspedig ágyékvédője a mellvérttől kezdődő, hosszú lemez volt, nem derékövön rögzített. Olykor felveszi az emberek beszédét. Szorult helyzetben nem rest elfogadni a prédának tekintett ember segítségét, és el is ismeri a tehetségüket. Fegyverzete változatos, az átlagosnál hosszabb csuklópengét hord, melyek kilőhetőek, valamint lándzsát, szertartási tőrt és két darab shurikeneket vitt magával a beavatásra. Vállán átvetve több kisebb idegen állatféle koponyáját viselte.

 

Hasító vagy Kopoltyús /Chopper vagy Gill/

 

Háttérbe húzódó ragadozó, aki nem olyan önálló, mint két társa. Általában Keltát követi. Beavatatlanhoz képest szokatlan módon emberi koponyákkal ékesítette ruházatát. Fegyverzete, a két darab karpengén kívül, ismeretlen.

 

Vezér /Elder/

 

A klán vezére becsületes, az elhunytakat nem hátra hagyó ragadozónak tűnik, aki elismeri az ember tudását és jutalmazza azt, ha olyat tett, ami egy ragadozó becsületére válik. Teljes mellvértet viselt, öltözetét vörös palásttal ékesítette ezzel jelezvén rangját a klánban. Fegyvere egyetlen, háromágú díszes lándzsa. Vállán átvetve több kisebb idegen állatféle valamint emberi koponyából készült füzért hordott.

 

A többi ragadozó

 

A klán talán száz főt is számlál. Mind figyelemmel kísérte a beavatást, majd gondoskodtak halottukról.

 

 A Conta Manai Vadász

Eme harcos hátteréről szinte semmit sem tudunk. Lehetséges, hogy egy magányos vadászról van szó, akinek egyáltalán nincsen klánja, de az ellenkezője sem zárható ki teljes bizonyossággal. Egyvalami azonban teljes mértékben biztos: Conta Mana dzsungelében egyedül portyázik. Azt sem tudni, hányszor járt már a dzsungelben, vagy egyáltalán a Földön. Az Anna gyerekkorában történt embernyúzások akár az ő nevéhez is köthetőek, mivel bizonyított, hogy nem egyszer jártak a Földön, és igen hosszú életűek.

Mire Dutch Shaefer őrnagy és csapata a helyszínre érkezik, a ragadozó már több hete ott lehetett. Becserkészte a Jim Happer által vezetett kommandósokat és válogatás nélkül lemészárolta őket. Ám míg Sheafer egységének tagjait egyenként vadászta le, addig Happerét egyszerre, majd testüket megnyúzva hátra hagyta őket.

Shaefer személyében különleges trófeára számított, így mikor szembeszállt az egységgel, őt hagyta utoljára. Ez viszont viszonylag kemény diónak bizonyult, ugyanis többször lelepleződött, megsebesítették és csapdába is csalták.

Kétségtelen, hogy Conta Manaban egy veterán ragadozó ténykedett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy két különleges egységet is levadászott. Fegyverarzenálja igen kicsi, csupán vállágyút és csuklópengét használt. Páncélzata szintén szolid, csupán mellkasának jobb felét, vállait, ágyékát, combjait és lábszárait védte. Ruházatát több idegen lény - nem alien - koponyájával ékesítette, nyakában egy csontfüzér-láncot viselt.

Az Ősidők Klánjai

Nem sokat tudni róla. Annyi biztos, hogy tízezer évvel ezelőtt érkeztek a földre. Felvették a primitív emberi faj isteneinek szerepét, megtanították őket építkezni, hogy aztán az így létrejött piramisokban emberáldozatokat követelve lefojtathassák a beavatás szertartását. Nem tudni, hány ragadozó öltötte magára az isteni szerepkört. Lehet, mind, de az is, hogy csak pár renegát klán. Az biztos, hogy ténykedésük igencsak ellent mond az ismert ragadozó szokásoknak. Ami természetesen az évezredek során sokat változhatott, talán éppen a Földön történt események hatására.

Ami biztosnak látszik, hogy a ragadozók faja már jóval az ember civilizálódása előtt is fejlett technológiai társadalom volt. Ennek ellenére nem tudták kordában tartani az idegenek (alien) szaporodását, és azok majdnem kiirtották a Földet. Ennek körülményei ismeretlenek, viszont az biztosnak látszik, hogy néhány ragadozó sikeresen megmentette az emberiség maradékát. Ők valószínűleg egy másik, a beavatást rituáléját nem követő klán tagjai lehettek, mivel nem viselték a sav marta jelet. Vagy mert eme szertartás kikopott a kultúrájukból, vagy esetleg csak néhány renegát vadászklán követte, talán pont azok, akik kétszer is rászabadították a földre ezeket a ?sárkányokat?. Ebbe a háborúba viszont egész civilizációk vesztek oda.

Technológiájuk semmiben sem tér el az Antarktiszra látogató klántól. Űrhajóik, fegyverzetük teljesen megegyező, ellenben sokkal kevesebb páncélt hordanak, amik savállóknak tűnnek.

A Los Angelesi Klán Tagjai

1997 nyarán, mikor a nyárnál már csak a különböző kábítószerbárók tomboltak jobban, Los Angelesbe egy teljes ragadozó klán érkezett, hogy kiéljék vadászszenvedélyüket. Nem tudni, hány embert ejtettek el a város területén, vagy egyáltalán milyen aktívan ténykedtek. Valószínűleg sok áldozatukról tudomást sem szereztek a hatóságok, maximum az eltűntek listájára írták fel. Esetleg a drogháború áldozataiként lettek feltűntetve, mely különösen brutális volt, így cseppet sem tűntek ki a ragadozók módszerei közül.

A klán űrhajója a város alatt a régi csatornában szállt le. Több útvonalon is meg lehetett közelíteni, mint a víztározók, a vágóhíd, vagy az azzal szomszédos épület liftaknája.

Vadász

 
predator2-1.jpg image by kithunter

Los Angeles belvárosában ténykedő ifjú harcos ösztönösen kereste a legnagyobb összetűzéseket. A drogháború közepébe csöppenő ragadozó dúskálhatott a trófeáknak alkalmas prédákban. Javarészt válogatás nélkül ölte le a jamaikaiak embereit, a rendőröket, vagy, ha úgy hozta a sors, a felfegyverzett metró utasokat. Számtalan áldozata közül viszont csak igen kevésnek gyűjtötte be a koponyáját. Főprédának egy rendőrt, Mike Harrigan hadnagyot választotta.

Azonban a vadászra is vadásztak. Míg Los Angeles utcáit rótta, néhány befolyásosabb, ismeretlen kilétű emberek alkotta társaság (lehet az USA kormánya, de akár egy magánvállalat is) felfigyelt rá és csapdát állítottak neki. Céljuk a felszerelési megszerzése volt. Ám a vadászt nem könnyű levadászni, imigyen a tapasztalt ragadozó hamar rájött a cselre, és kelepcébe csalta ezeket az embereket.

Hátteréről keveset tudni, de az biztos, hogy nem kezdő. Az űrhajóján tárolt trófeagyűjtemény igen nagy és változatos, bár emberre lehet most vadászott le először. Gyűjteményében olyan ritkaság is található, mint az idegenek (alien) koponyája. Viszont nincs kapcsolata az Antarktiszra járó klánnal, mivel se ő, se klántársai nem jelölték meg magukat a savas vérre.

Teljes mellvértet, ágyék-, lábszár- és térdvédőket viselt, ellenben combját, hasát és karjait szabadon hagyta. Fegyverarzenálja a legváltozatosabb az ismert ragadozók közül. Csuklópengéje és vállágyúja mellett lándzsát, csuklófegyvert, háló- és dárdavetőt, valamint diszket használt.

 

Vezér /Elder/

A klán vezére igen öreg lehet, ezt trófeagyűjteménye is jól tükrözi, melynek legillusztrisabb tagjai egy ős öreg kard és egy pisztoly, melyet Raphael Aidolininek készítettek 1715-ben. Nyakában koponyákból készített füzért hord, páncélzata pedig javarészt csak a mellkasának jobb oldalát védő vértből áll. Érdekes, hogy a vállágyúja célzó berendezése magán a fegyveren van, nem a maszkba építve, mint a többi vadásznak. Mikor Harrigan legyőzi a rá vadászó harcost a saját fegyverével, a saját hajóján, a vezér megkíméli az életét, és képességei elismerése jeléül nekiajándékozza az 1715-ből származó pisztolyt.

 

Oldalmenü
Szavazás
Alien vagy Predator?
Alien(s)
Predator
Diavetítő
Naptár